Lantbruk/villa i Hjortsberga

Ett lantbruk/villa i Hjortsberga har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 25 510 kWh per år.