Lantbruk & villa i Bodafors

Ett lantbruk och en villa i Bodafors har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Totalt kommer det att produceras ca 12 710 kWh per år.