Kärnan Köpcenter i Värnamo

Nyfosa är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm och flera förvaltningskontor runt om i Sverige. Nyfosa äger och förvaltar fastigheter från Luleå i norr till Malmö i söder. Sesol installerade under våren/sommaren 2020 334 solcellspaneler på Kärnan Köpcenter i Värnamo – som ägs av Nyfosa. Anläggningen kommer att producera ca 95 500 kWh / år.