Företag i Jönköping

Ett företag i Jönköping har med hjälp av oss på Sesol investerat i en solcellsanläggning för ökad lönsamhet. Anläggningen kommer att producera ca 42 668 kWh per år.