Företag i Brandstorp

Ett företag i Brandstorp har med hjälp av oss på Sesol investerat i en solcellsanläggning för ökad lönsamhet. Anläggningen kommer att producera ca 36 070 kWh per år.