Lönar det sig för företag att investera i en solcells-anläggning i Sverige?

Att vårt avlånga land under delar av året är både mörkt och kallt råder det ingen tvivel om. Detta leder ofta till frågor kring huruvida det faktiskt är lönsamt att investera i solceller i Sverige.

Bild på en industribyggnad med många solceller på taket.

Svaret är att det i de allra flesta fall är en bra affär att investera i solceller. I Sverige har vi faktiskt förhållandevis bra solinstrålning på årsbasis till skillnad mot vad många tror. I de södra delarna av landet är nivån likvärdig med de norra delarna av Tyskland och Danmark. Det är framförallt i perioden från mars till september som Sverige har mycket gynnsamma förhållanden — långa dagar och många soltimmar men inte alltför höga temperaturer. Detta möjliggör produktion av stora mängder solenergi.

En gemensam faktor för majoriteten av Sveriges företag och organisationer är att de är operativa under dagtid. Därmed är energiåtgången i regel högre under dagen än på natten – vilket är till en fördel när det kommer till solpaneler. Det är naturligtvis just då de arbetar och producerar solel. Då det är den el du använder själv som genererar högst avkastning passar solceller därför utmärkt för en företagsverksamhet.

När vi på Sesol möter potentiella företagskunder analyserar vi företagets unika behov och potential att producera sin egen solel, för att hitta en optimal lösning. Vi värdesätter transparens högt och levererar därför inte några “glädjekalkyler” eller missvisande analyser. I enstaka fall har vi till och med fått förklara för den potentiella kunden att de inte besitter de förutsättningar som krävs för att producera lönsam solenergi. När du anlitar oss kan du alltid lita på att vi har din anläggnings lönsamhet och säkerhet i fokus.

Att som företag investera i en solcellsanläggning innebär inte bara sänkta elkostnader utan dessutom att man tar kontroll över den egna elförsörjningen. Ytterligare en positiv aspekt är att solelen är förnybar, vilket inte bara innebär ett reellt bidrag till en mer hållbar värld utan även stärker företagets position som ett klimatsmart företag med framtidstro.

Kontakta oss för att få veta hur just ditt företags förutsättningar för en lönsam solcellsanläggning ser ut!