Hur påverkas klimatet av solceller?

Den fossila produktionen av el orsakar stora koldioxidutsläpp världen över och är en stor bidragande faktor till de klimatförändringar som vi står inför idag. Därför är det viktigt att välja el som kommer från förnybara källor och som är snälla mot klimatet, till exempel solenergi. Med en egen solcellsanläggning på taket kan du spara pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Läs vidare så förklarar vi på Sesol hur solenergins klimatpåverkan ser ut och varför det är ett klimatsmart val att installera solceller.

En bild på en röd liten enplansvilla i trä med solpaneler på taket. Himlen är blå och gräset är grönt.

Klimatpåverkan vid tillverkning av solceller

En solcellsanläggnings största klimatpåverkan sker vid produktionen av solcellerna. Detta beror på att majoriteten av alla solceller tillverkas av ämnet kisel, som är vanligt förekommande i jordskorpan men som kräver mycket energi för att utvinna. Ibland används även fossil energi vid tillverkningen vilket ökar klimatpåverkan ytterligare. Även om tillverkningen av solceller kräver mycket energi så kommer anläggningen inom bara några år ha producerat lika mycket energi som tillverkningen har krävt. I Sverige uppskattas denna energimässiga återbetalningstid vara två till tre år – då räknar vi med att solcellerna kommer att fortsätta producera förnybar energi i minst tjugo år till. Med andra ord är en installation av solceller en långsiktigt klimatsmart investering som minskar utsläppen av koldioxid.

En miljövänlig elproduktion

Rent miljömässigt finns flera olika fördelar med att installera solceller. Den största är naturligtvis att elen som produceras kommer från förnybar energi och att all el som inte utnyttjas av det egna hushållet kan säljas vidare via elnätet. Detta innebär även en minskning av överföringsförluster i elnäten då produktionen av el sker i nära omgivning till elanvändningen. En annan miljövänlig fördel är att en anläggning med solceller inte stör omgivningen på samma sätt som många andra energikällor. Den arbetar i tysthet och om solcellerna är placerade på hustaket tar den heller inte upp någon värdefull mark.

Solceller i jämförelse med andra energikällor

Klimatpåverkan från olika energikällor jämförs i mängden koldioxidutsläpp per producerad kilowattimme (kWh). I en rapport från 2014 redovisar FN:s klimatpanel de genomsnittliga utsläppen av koldioxid från olika energikällor. Där uppges solenergi släppa ut 41 gram koldioxid per kWh till skillnad mot el från naturgas som ger upphov till 490 gram koldioxid per kWh. Elproduktion från kol, som är en av de vanligaste källorna i Europa, släpper ut hela 820 gram koldioxid per kWh. Att installera solceller är med andra ord något av det bästa du kan göra för miljön sett till elproduktionen.

Återvinning av solceller

När dina solceller har nått slutskedet av sin livscykel kan du lämna in dessa på en vanlig kommunal återvinningscentral. Solceller återvinns som elektriska produkter och både aluminiumramarna och glaset tas tillvara på. I framtiden – om 20 till 30 år när dina solceller behöver bytas ut – lär dessutom utvecklingen ha kommit så pass långt att man även kan ta vara på övrigt material och därmed minska klimatpåverkan ytterligare.

Vill du också bli en miljöhjälte? Vi på Sesol är en trygg helhetspartner för dig som vill investera i en solcellsanläggning. Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för att få reda på hur du kan optimera kostnaderna för din elförbrukning genom att investera i en solcellsanläggning.