356 792 kWh/år

Företag i Smålandsstenar

På ett företag i Smålandsstenar har man valt att utnyttja sina stora takytor till energiproduktion för att sänka sina kostnader. Sesol har byggt en solcellsanläggning med 748 paneler som beräknas producera ca 356 792 kWh per år. Detta motsvarar årsförbrukningen av 1 019 spisar med gjutjärnsplattor.

Liknande projekt

Företag i Jönköping producerar 227 700 kWh/år

Företag i Smålandsstenar producerar 356 792 kWh/år

Företag i Växjö producerar 225 785 kWh/år