Verkningsgraden för solceller ligger vanligtvis runt 19–22 %. Alla våra solceller och solpaneler är av högsta kvalitet och innehar klassningen Tier 1 vilket är det högsta betyg en solpanel kan få.