På Sesol strävar vi efter att det både ska vara enkelt, tryggt och hållbart att köpa och äga en solcellsanläggning. Vi är en av Sveriges ledande helhetsleverantörer av solcellslösningar och kontrollerar hela kedjan från förstudie till färdig anläggning för att skapa trygga lösningar åt våra kunder.