Att installera solceller är en lönsam investering som dessutom är bra för miljön. Du sänker dina elkostnader eftersom du med hjälp av solpaneler kan producera din egen el. Elen som du inte använder säljs automatiskt ut på nätet. Hur mycket du får betalt för din överskottsel skiljer sig mellan olika elbolag. En solcellsanläggning på taket höjer även värdet på din bostad.
 
Om du dessutom väljer att investera i ett solcellsbatteri kan du lagra solenergi och nyttja den under dygnets mörka timmar, då förbrukningen hemma oftast är som högst. Med ett batteri blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. I stället för att köpa dyr el kan du nyttja den energi du lagrat i ditt solcellsbatteri.