Sesol använder enbart monokristallina solpaneler. Monokristallina paneler är mer effektiva men något dyrare. Denna typ av panel har solceller tillverkade av en enda kristall som består av kisel.
 
De har högre kvalitet än polykristallina solceller och har därför både högre verkningsgrad (21 % vs. 17 %) och effekt (330 – 400 W vs. 250 – 300 W). Monokristallina solceller har även högre effekt per investerad krona jämfört med polykristallina.