En föranmälan är en ansökan om att installera en solcellsanläggning på er fastighet. Nätägaren ansvarar för att se över om det är möjligt utefter förutsättningarna på marken, gatan och kablarna in till fastigheten.