När montering och elinstallation är klar skickar vår behöriga elektriker in färdiganmälan till nätägaren och intygar att allt är klart för mätarbyte. Nätägaren ansvarar för mätarbytet och att en produktionsmätare sätts in i fastigheten.