Solceller, laddstationer och solcellsbatterier omfattas av skattereduktionen Grön Teknik. Skattereduktionen gäller för privatpersoner.
 
I sammanhang med dessa typer av installationer nämns ofta olika ord som exempelvis ”avdrag”, ”bidrag”, ”skattereduktion” och ”investeringsstöd”. Dessa är alla olika benämningar som syftar till samma sak - nämligen skattereduktionen Grön Teknik.