Sesol är registrerade hos Elsäkerhetsverket och är en certifierad installatör av Svensk Solenergi.