Grön Teknik är en skattereduktion för privatpersoner. För att erhålla bidraget finns vissa kriterier som behöver uppfyllas från kund. En person kan erhålla max 50 000 SEK i skattereduktion.
 
Du måste äga din fastighet.
Du ska stå på lagfarten när arbetet utförs.
Du måste ha betalat tillräckligt i skatt under installationsåret.
Du behöver betala fakturorna och nyttja elen som produceras.
 
Läs mer på Skatteverkets hemsida, här: Skatteverket - Grön teknik