Med ett laddsystem kan du göra stora besparingar genom låga driftkostnader för din bilkörning. Genom att samtidigt investera i en solcellsanläggning kan du dessutom ladda din bil med egenproducerad grön el. Att installera elbilsladdare höjer även värdet på din bostad och gör den mer attraktiv på bostadsmarknaden.