När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi säga att en installerad kW ger ungefär 800 - 1100 kWh/kW per år.