I Sverige producerar solceller cirka 800–1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp) och per år. En genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar alltså cirka 8 320 – 11 440 kWh per år. Exakt hur mycket el en solcellsanläggning producerar beror på lutning, väderstreck och områdets solinstrålning.