Ditt elnätsbolag betalar dig för denna så kallade nätnytta då du levererar din överskottsel tillbaka till dem. Din överskottsel går automatiskt ut på elnätet. För att få betalt behöver du teckna ett elhandelsavtal för mikroproduktion med det elbolag som du vill sälja din solel till.