Idag ställs natur och samhälle mot tuffa klimatutmaningar, vilket kräver hållbara och smarta tekniska lösningar. Till år 2030 beräknas det finnas 2,5 miljoner el- och laddhybrider i Sverige. I takt med att elfordon blir allt vanligare ökar även efterfrågan på laddplatser. Vi på Sesol är därmed övertygade om att elbilsladdare är en framtidssäker investering och vill därför visa vägen till ett mer energieffektivt samhälle.