Det fungerar väldigt bra med solceller i Sverige! Vi har lika mycket soltimmar i Sverige som stora delar av centrala Europa. Du producerar som mest solel under sommarhalvåret och en mindre mängd under de mörkaste månaderna.