En solcellsanläggning behöver i regel mycket lite underhåll och är generellt i stort sett självgående vilket innebär att underhållet som krävs av dig som ägare är väldigt liten.
 
Med jämna mellanrum behöver du kontrollera dina solceller så att anläggningen fortsatt är säker och producerar el som den ska men i allmänhet behöver man varken rengöra eller skotta bort snö från panelerna för solelproduktionens skull.