I Sverige dimensioneras tak bland annat för att tåla snölaster på 150 - 400 kg/m2. Solpaneler väger i regel mellan 10 - 15 kg/m2.