Att tillverka solceller innebär en miljöpåverkan under själva tillverkningen och den energi som krävs för att tillverka dessa. Om man jämför med den energi som solcellerna producerar under sin livslängd är det dock förhållandevis lite energi som går åt vid själva tillverkningen. En solpanel har producerat mer energi än vad som krävs för tillverkning av densamma efter ungefär två år.