Frågor och svar

Solceller? Solpaneler? Vad är skillnaden? Vad betyder kWh och kWp? Vad kostar en solcellsanläggning?

Frågorna är många, vi förstår! Vi ska försöka göra begreppen lite enklare att förstå och förhoppningsvis besvara de frågor du har. Nedan behandlar vi dessa frågor utifrån kategorierna; allmänt, ekonomi, administration, teknik, underhåll, miljö, batterier och lagring samt elbilsladdning och laddstationer.

Allmänt

 • Varför ska jag välja Sesol? 

  På Sesol strävar vi efter att det både ska vara enkelt, tryggt och hållbart att köpa och äga en solcellsanläggning. Vi är en av Sveriges ledande helhetsleverantörer av solcellslösningar och kontrollerar hela kedjan från förstudie till färdig anläggning för att skapa trygga lösningar åt våra kunder.

 • Varför är det tryggt att köpa solceller av Sesol?

  Sesol är marknadsledande för installation av solceller i Sverige. All vår personal är utbildad inom solenergi och alla som jobbar med din solcellsanläggning jobbar hos oss. Vi använder oss inte av inhyrd personal eller tredje part vid installation. Detta gör att vi har kontroll på hela processen och kan hålla vad vi lovar.
   
  Över 12 000 kunder har valt Sesol som sin solcellsinstallatör. Kika gärna in våra referenser för att se våra tidigare installationer.

 • Har Sesol egna elektriker och montörer?

  Ja. Vi anställer våra egna elektriker och solcellsmontörer för att du ska känna dig trygg som kund. All vår personal som jobbar med installation är certifierade och har rätt behörighet inom exempelvis taksäkerhet, fallskydd och elinstallationer.

 • Hur gör jag för att få en offert från er?

  Klicka här för att ta dig till formuläret för bokning av konsultation. Vi tar sedan kontakt med dig och bokar ett möte där vi projekterar din solcellsanläggning. Offert och konsultation är helt gratis.

 • Hur lång tid tar det att få en offert?

  När du har skickat in ditt formulär för en gratis konsultation kommer vi att återkomma till dig för att boka in ett platsbesök. Vi kontaktar dig vanligtvis inom några dagar.

 • Hur tar jag kontakt med er?

  Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Ekonomi

 • Varför ska jag investera i solceller?

  Att installera solceller är en lönsam investering som dessutom är bra för miljön. Du sänker dina elkostnader eftersom du med hjälp av solpaneler kan producera din egen el. Elen som du inte använder säljs automatiskt ut på nätet. Hur mycket du får betalt för din överskottsel skiljer sig mellan olika elbolag. En solcellsanläggning på taket höjer även värdet på din bostad.
   
  Om du dessutom väljer att investera i ett solcellsbatteri kan du lagra solenergi och nyttja den under dygnets mörka timmar, då förbrukningen hemma oftast är som högst. Med ett batteri blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. I stället för att köpa dyr el kan du nyttja den energi du lagrat i ditt solcellsbatteri.

 • Finns det något bidrag för solceller?

  Solceller, laddstationer och solcellsbatterier omfattas av skattereduktionen Grön Teknik. Skattereduktionen gäller för privatpersoner.
   
  I sammanhang med dessa typer av installationer nämns ofta olika ord som exempelvis ”avdrag”, ”bidrag”, ”skattereduktion” och ”investeringsstöd”. Dessa är alla olika benämningar som syftar till samma sak - nämligen skattereduktionen Grön Teknik.

 • Hur fungerar skattereduktionen för Grön Teknik?

  Skattereduktionen Grön Teknik är ett bidrag som omfattar installation av solpaneler, batterier och elbilsladdare. Bidraget fungerar på liknande sätt som RUT- och ROT-avdragen, men är en egen skattereduktion.
   
  Vi på Sesol sköter ansökningsprocessen åt våra kunder och du behöver därmed inte ansöka om avdraget själv. Avdraget görs direkt på din faktura och du behöver aldrig betala mer än du ska i slutändan.

 • Hur mycket bidrag kan jag få?

  Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
   
  För installation av solceller är skattereduktionen 20%. Skattereduktionen för solceller höjdes från 15% till 20% vid årsskiftet 2022/23.
  För installation av solcellsbatterier är skattereduktionen 50%.  
  För installation av elbilsladdare är skattereduktionen 50%.

 • Hur vet jag om jag kan få avdrag på min anläggning?

  Grön Teknik är en skattereduktion för privatpersoner. För att erhålla bidraget finns vissa kriterier som behöver uppfyllas från kund. En person kan erhålla max 50 000 SEK i skattereduktion.
   
  Du måste äga din fastighet.
  Du ska stå på lagfarten när arbetet utförs.
  Du måste ha betalat tillräckligt i skatt under installationsåret.
  Du behöver betala fakturorna och nyttja elen som produceras.
   
  Läs mer på Skatteverkets hemsida, här: Skatteverket - Grön teknik

 • Vad kostar solceller?

  Kostnaden för en solcellsanläggning varierar stort beroende på parametrar som typ av tak, hur många solpaneler du vill ha samt vilka typer av produkter och tillbehör du väljer.

  Vi på Sesol gör alltid ett kostnadsfritt platsbesök hos dig för att ta reda på just dina förutsättningar. För oss är det viktigt att du som kund kan känna dig trygg med det pris du får från oss. Vi har inga dolda eller extra avgifter.

 • Hur tjänar jag pengar på solceller?

  Solel kan antingen användas i det egna hushållet eller säljas via elnätet. Elen går först och främst alltid till att driva det egna huset där besparingen sker genom att man slipper köpa el.

 • Hur lång tid tar det innan jag får tillbaka mina pengar för investeringen?

  Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger på mellan 8 till 14 år i snitt. Den faktor som påverkar återbetalningstiden som mest är det framtida elpriset.
   
  Du börjar spara pengar direkt när din solcellsanläggning driftsätts - du köper mindre el och får dessutom betalt för den överskottsel som automatiskt säljs ut på elnätet.

 • Minskar intäkterna med tiden?

  Detta beror på marknadspriset på el. Om elpriset går upp ökar intäkterna för den el du säljer vidare och om priset går ner minskar intäkterna.

 • Hur mycket el kan jag räkna med att producera?

  I Sverige producerar solceller cirka 800–1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp) och per år. En genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar alltså cirka 8 320 – 11 440 kWh per år. Exakt hur mycket el en solcellsanläggning producerar beror på lutning, väderstreck och områdets solinstrålning.

 • Vilket pris har solceller?

  Priset för en installation av solcellsanläggning varierar mycket beroende på parametrar som typ av tak, hur många solpaneler du vill ha samt vilka typer av produkter och tillbehör du väljer.
   
  Vi på Sesol gör alltid ett gratis platsbesök hos dig för att ta reda på just dina förutsättningar. För oss är det viktigt att du som kund kan känna dig trygg med det pris du får från oss. Vi har inga dolda eller extra avgifter.

Administration

 • Vilka garantier har Sesol?

  På Sesol känner vi stor yrkesstolthet och levererar alltid med högsta kvalitet i alla led. En solcellsanläggning är en viktig investering för dig som kund och anläggningen ska hålla i flera decennier. För er trygghet erbjuder vi marknadens mest konkurrenskraftiga garantier. Våra montagesystem har en garanti på 30 år och våra solcellspaneler en effektgaranti på hela 25 år. Vi har även en installationsgaranti på arbetet vi gör och långa produktgarantier, ta reda på mer om vad vi kan erbjuda dig genom att boka en gratis konsultation.

 • Behöver jag ändra min hemförsäkring efter jag har installerat solceller?

  Detta skiljer sig åt beroende på vilket försäkringsbolag som används. Kontrollera alltid detta med ditt försäkringsbolag för att vara helt säker.

 • Behöver man ha bygglov för solceller?

  Solcellsanläggningar kräver vanligtvis inget bygglov. Det finns vissa undantag där en anläggning kan kräva bygglov, som till exempel K-märkta fastigheter eller i vissa detaljplanerade områden. Om du är osäker på vad som gäller för dig kan du alltid kontakta din kommun.

 • Hur fungerar det att sälja solel till elbolagen om man får ett överskott?

  Ditt elnätsbolag betalar dig för denna så kallade nätnytta då du levererar din överskottsel tillbaka till dem. Din överskottsel går automatiskt ut på elnätet. För att få betalt behöver du teckna ett elhandelsavtal för mikroproduktion med det elbolag som du vill sälja din solel till.

 • Är Sesol en registrerad elinstallatör hos Elsäkerhetsverket?

  Sesol är registrerade hos Elsäkerhetsverket och är en certifierad installatör av Svensk Solenergi.

 • Måste jag anmäla till min elleverantör att jag har solceller?

  Sesol sköter både föranmälan och färdiganmälan av solcellsanläggningar till ditt elbolag.

 • Vad är en föranmälan?

  En föranmälan är en ansökan om att installera en solcellsanläggning på er fastighet. Nätägaren ansvarar för att se över om det är möjligt utefter förutsättningarna på marken, gatan och kablarna in till fastigheten.

 • Vad är en färdiganmälan?

  När montering och elinstallation är klar skickar vår behöriga elektriker in färdiganmälan till nätägaren och intygar att allt är klart för mätarbyte. Nätägaren ansvarar för mätarbytet och att en produktionsmätare sätts in i fastigheten.

 • Hur länge ska jag vänta på att en representant från min elleverantör kommer?

  Detta varierar mellan olika elleverantörer men vanligtvis besöker de dig några veckor efter att vi har installerat din solcellsanläggning.

 • Varför behöver jag byta elmätare?

  De nya mätarna är bland annat förberedda för digitala tjänster som kan visa på hushållets energitjuvar och är förberedda för att mäta och visa solcellsproduktion. Dessutom bidrar de till att förkorta eventuella strömavbrott. Genom de nya elmätarna kan alla i Sverige bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle.

Teknik

 • Vilka typer av tak passar för solceller?

  Vi på Sesol installerar på det flesta typer av tak. Vi installerar solceller på tegel, plåttak, papptak, falsade plåttak och även på tak av eternit eller cembrit.

 • Måste mitt tak vara vänt mot ett speciellt väderstreck?

  Nej. Många tror att man bara kan installera solceller om man har ett tak som vetter mot söder. Det går minst lika bra att installera solceller på tak som vetter mot både öst och väst. Du får alltid en produktionskalkyl från oss där du kan se förväntad elproduktion för just din fastighet.

 • Hur fäster ni solpanelerna på taket?

  Vi på Sesol använder oss av infästningsmaterial som tillverkas i Sverige med en garanti på 30 år. Vilken typ av infästningsmaterial som används bestäms av vilket typ av tak din fastighet har.

 • Hur fungerar en solcellsanläggning?

  Solpaneler består av solceller. Solpanelerna är det som monteras på ditt tak. När solstrålar träffar solcellerna på solpanelen uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström. Växelriktaren omvandlar sedan den producerade likströmmen till växelström så att du kan nyttja elen i din bostad. Den el som inte används i fastigheten sparas antingen i ett solcellsbatteri eller säljs ut på elnätet. Allt detta sker automatiskt och växelriktaren fördelar alltid elen på det mest lönsamma sättet.

 • Vad är en växelriktare?

  Växelriktaren kan beskrivas som hjärnan i anläggningen och via webbläsare och app kan man följa sin produktion, övervaka anläggningen och hämta statistik. Växelriktaren har framförallt två uppgifter:
   
  Först och främst omvandlar den likström till växelström. Du måste ha en växelriktare för att kunna ha nytta av din solcellsanläggning, eftersom solpanelerna levererar likström och alla dina elektriska apparater i hemmet använder växelström.
   
  Växelriktarens andra uppgift är att få ut så mycket el som möjligt av din anläggning och se till att elen håller god kvalitet.

 • Vad är skillnaden på solceller och solpaneler?

  Många blandar ihop begreppen solceller och solpaneler. Detta är förståeligt eftersom båda orden används i olika sammanhang men för samma sak. En solpanel är den panel som solcellerna monteras på. En solpanel har flera solceller, ofta mellan 60-72 stycken beroende på solpanelens storlek.

 • Fungerar solceller i Sverige?

  Det fungerar väldigt bra med solceller i Sverige! Vi har lika mycket soltimmar i Sverige som stora delar av centrala Europa. Du producerar som mest solel under sommarhalvåret och en mindre mängd under de mörkaste månaderna.

 • Hur länge håller solceller?

  Solcellspanelerna beräknas hålla i minst 30 år vilket också garanteras genom en 25-års effektgaranti. Med det gröna avdraget och den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solcellspaneler på omkring tio år.

 • Har jag fortfarande el vid strömavbrott?

  En vanlig nätansluten solcellsanläggning ger inte el vid strömavbrott eftersom växelriktaren stängs av automatiskt när elen går.

 • Får man installera solceller själv?

  Nej, man får inte installera solceller själv. För att utföra elarbeten krävs en auktoriserad installatör.

 • Finns det specifika krav för att installera solceller?

  Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

 • Vilken verkningsgrad har solceller?

  Verkningsgraden för solceller ligger vanligtvis runt 19–22 %. Alla våra solceller och solpaneler är av högsta kvalitet och innehar klassningen Tier 1 vilket är det högsta betyg en solpanel kan få.

 • Vilka solceller använder Sesol?

  På Sesol använder vi solpaneler från flera olika tillverkare. Alla våra leverantörer är noga utvalda för att uppfylla de högt ställda krav vi har. Det är också viktigt att solcellerna är anpassade för det nordiska klimatet. Vilken typ av solpanel som passar dig bäst beror på flera faktorer som du får svar på vid vårt platsbesök.

 • Vad är solceller gjorda av?

  Sesol använder enbart monokristallina solpaneler. Monokristallina paneler är mer effektiva men något dyrare. Denna typ av panel har solceller tillverkade av en enda kristall som består av kisel.
   
  De har högre kvalitet än polykristallina solceller och har därför både högre verkningsgrad (21 % vs. 17 %) och effekt (330 – 400 W vs. 250 – 300 W). Monokristallina solceller har även högre effekt per investerad krona jämfört med polykristallina.

 • Vad är halvceller (half cell-teknik)?

  Half cell-tekniken innebär att solcellerna halveras och fördelas i två sektioner, det betyder att en solcellspanel innehåller totalt 120 eller 144 celler i stället för traditionella solpanelers 60 eller 72 celler. Varje sektion i solpanelen har seriekopplade solceller, medan de båda sektionerna parallellkopplas. Därigenom minskar resistansen och det går att få ut mer effekt från samma yta.

 • Hur mycket el producerar en panel?

  När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi säga att en installerad kW ger ungefär 800 - 1100 kWh/kW per år.

 • Vad betyder kW, kWp och kWh?

  kW (KiloWatt)
  På elektriska apparater mäter man effekten i watt. Detta är den mängd energi som apparaten konstant förbrukar eller producerar när den är igång.
   
  kWh (KiloWattTimme)
  Detta är en enhet för att mäta hur mycket effekt som förbrukas eller produceras i loppet av en timme. För att räkna ut hur mycket energi som används över tid talar man om wattimmar (Wh).
   
  kWp (KiloWattPeak)
  Detta är den enhet som mäter kapaciteten för en solpanel under Standard Test Conditions (STC). Enheten indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem.

Underhåll

 • Måste jag rengöra mina solceller?

  Normalt behöver du inte rengöra solcellerna från smuts. I Sverige regnar det tillräckligt ofta för att man inte ska behöva rengöra solcellerna, smuts sköljs därmed bort naturligt. Även snö kan ha en rengörande effekt.

 • Behöver jag göra något med min solcellsanläggning efter installation?

  En solcellsanläggning behöver i regel mycket lite underhåll och är generellt i stort sett självgående vilket innebär att underhållet som krävs av dig som ägare är väldigt liten.
   
  Med jämna mellanrum behöver du kontrollera dina solceller så att anläggningen fortsatt är säker och producerar el som den ska men i allmänhet behöver man varken rengöra eller skotta bort snö från panelerna för solelproduktionens skull.

 • Påverkas mina solceller av snön på vintern?

  På vintern kan dina solceller fortfarande absorbera solljus även om vädret är molnigt eller mulet. En klar dag kan solcellerna ge ett rejält tillskott av egenproducerad el.
   
  Även om det ligger ett tunt lager med snö, upp till 1 centimeter, kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna på vintern.
   
  Att tänka på är att solen står lägre under vinterhalvåret vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre vilket i sin tur innebär att det påverkar mängden solenergi som produceras.

Miljön

 • Är solceller miljövänliga?

  Att tillverka solceller innebär en miljöpåverkan under själva tillverkningen och den energi som krävs för att tillverka dessa. Om man jämför med den energi som solcellerna producerar under sin livslängd är det dock förhållandevis lite energi som går åt vid själva tillverkningen. En solpanel har producerat mer energi än vad som krävs för tillverkning av densamma efter ungefär två år.

 • Är solceller tunga?

  I Sverige dimensioneras tak bland annat för att tåla snölaster på 150 - 400 kg/m2. Solpaneler väger i regel mellan 10 - 15 kg/m2.

Batterier och lagring av solenergi

 • Kan man lagra solel?

  Ja det går utmärkt att lagra solel om du väljer att investera i ett solcellsbatteri.
   
  Med ett batteri för lagring av solel kan överskottet som producerats under dagen lagras och användas under dygnets övriga timmar. Generellt har bostäder högre elförbrukning på kvällen då man oftast lagar mat, tvättar och använder andra energikrävande apparater. Det är även då elpriset oftast är som högst. Med ett solcellsbatteri kan du alltså använda egenproducerad el när du behöver det som mest!

 • Behöver jag ett eller flera batterier?

  Vi erbjuder batterier i varierande storlek och kapacitet. Vi kommer att rekommendera dig ett solcellsbatteri som är optimalt sett till din elförbrukning och storlek på solcellsanläggning.

Elbilsladdning och laddstationer

 • Vad kostar det att installera en laddbox?

  Kostnaden för att installera en laddbox varierar beroende på vilken typ av elbilsladdare du önskar. Vi rekommenderar att installera en elbilsladdare i samband med din solcellsinstallation för att spara på installationskostnader.

 • Hur lång tid tar det att installera en laddbox?

  I regel tar en laddboxinstallation inte mer än ett par timmar. Du kan komma igång och ladda din elbil samma dag som vi installerar din elbilsladdare.

 • Kan jag bara installera en laddstation utan solceller?

  Du kan installera en laddbox både med och utan solpaneler på taket.

 • Hur framtidssäkert är elbilsladdare?

  Idag ställs natur och samhälle mot tuffa klimatutmaningar, vilket kräver hållbara och smarta tekniska lösningar. Till år 2030 beräknas det finnas 2,5 miljoner el- och laddhybrider i Sverige. I takt med att elfordon blir allt vanligare ökar även efterfrågan på laddplatser. Vi på Sesol är därmed övertygade om att elbilsladdare är en framtidssäker investering och vill därför visa vägen till ett mer energieffektivt samhälle.

 • Hur sparar jag pengar med elbilsladdare?

  Med ett laddsystem kan du göra stora besparingar genom låga driftkostnader för din bilkörning. Genom att samtidigt investera i en solcellsanläggning kan du dessutom ladda din bil med egenproducerad grön el. Att installera elbilsladdare höjer även värdet på din bostad och gör den mer attraktiv på bostadsmarknaden.

 • Vilken laddhastighet uppnår en station?

  Våra elbilsladdare har en maxladdningseffekt på 22 kW. Det är ofta din bil eller din huvudsäkring som avgör vilken effekt du kan ladda din bil med.

Sesol solcellsmontör skakar hand med kund

Hör av dig så bokar vi en gratis konsultation!

Vi bedömer er fastighets förutsättningar på plats för bästa resultat.