Gällande försäljningsförbudet för Easee laddbox

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsstopp för Easee Home/Charge. Beslutet innebär att Sesol stoppar all försäljning och installation av Easee Home/Charge med omedelbar verkan.

Varför införs säljstoppet?

Elsäkerhetsverket har uppmärksammat brister som gör att Easees produkter eventuellt inte uppfyller grundläggande säkerhetskrav.

Har du redan Easee laddbox installerad?

Tillverkaren är skyldig att åtgärda eventuella brister för dig som redan installerat en eller flera Easee laddboxar. Vi är i dialog med Easee om en åtgärdsplan och kommer att återkoppla till dig som har en installerad Easee laddbox från oss så snart vi kan.

Väntar du på installation av en Easee laddbox?

Du som väntar på en installation från oss behöver invänta vår återkoppling gällande installationen av din laddbox. Samtidigt som vi inväntar besked från tillverkaren, kommunicerar vi även med andra tillverkare av elbilsladdare för att kunna erbjuda dig som kund en lösning så snart som möjligt.

Kan jag fortsätta att använda min Easee laddbox?

Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter med Easees laddboxar och bedömer inte att användning kan leda till omedelbar person- eller sakskada. Myndighetens nuvarande bedömning är att du kan fortsätta att använda produkten, men iaktta viss försiktighet tills produkten är åtgärdad av tillverkaren.

Du kan läsa mer om försäljningsförbudet här: Elsäkerhetsverkets hemsida

Du kan läsa mer om hur tillverkaren ställer sig till försäljningsförbudet här: Easees hemsida

Vi följer utvecklingen noggrant och håller våra kanaler uppdaterade. Vi ber dig invänta ytterligare information från oss.