Solenergi – Fakta och fördelar

Hem / Solceller / Solenergi – Fakta och fördelar

Solenergi – Fakta och fördelar

solenergi i Sverige

Intresset för solenergi har ökat de senaste åren tack vare stora tekniska framsteg samt en ökad medvetenhet om miljöproblem och klimatförändringar. I det här blogginlägget kommer vi på Sesol beröra ämnet solenergi och skriva om fakta och fördelar.

Vad är solenergi?

Solenergi är energi som kommer direkt från solens ljusstrålar. Går man tillräckligt långt bakåt i tiden kan egentligen all energi och materia som finns på jorden räknas som solenergi. I vardagligt språk anses dock solenergi vara energi från ljusstrålar som kommer från solen. När solenergi omvandlas, med hjälp av exempelvis solceller, till elektricitet kallas det för solkraft. Om det är värme eller elektricitet som produceras kallas det sedemera för solel eller solvärme. En framtida förhoppning många har är att solenergin kommer vara en bidragande faktor till att minska användning av fossila bränslen såsom gas, kol och olja.

Hur kan solceller omvandla solenergi till el?

Solenergi skapas av solceller som omvandlar solens energi till el. Steg två i processen är att växelriktaren omvandlar energin till el. Elen leds därefter till fastighetens elcentral och vidare ut i fastigheten. Elen som produceras med hjälp av solcellerna går i första hand till din egen elkonsumtion. Vad händer om du producerar mer el än vad som förbrukas? Du kan med fördel sälja överskottet på elmarknaden alternativt lagra elöverskottet för senare användning, till exempel under vintertid.

Fördelar med energi från solen

Fördelarna med solenergi är många och självklara. Solenergi orsakar inga utsläpp vid drift och vid produktionen av solceller är energiåtgången liten i relation till den mängd energi som kan framställas under solcellernas och solfångarens livstid. Tack vare den tekniska framgången finns det idag flera tekniker för att utvinna både värme och el ur solen. Den allra vanligaste tekniken är solcellernas effektiva paneler som omvandlar solstrålar till elektricitet eller solfångare som i sin tur omvandlar solenergi till värme.

Fem intressanta fakta om solenergi och solceller:

1. Solens energi är en oändlig och förnybar energikälla
Solens energi kommer att finnas i många miljoner år framöver till och den förnyas konstant, vilket resulterar i att vi inte behöver använda begränsade resurser som kol, gas, olja eller kärnkraft.

2. Det svenska klimatet är optimalt för solenergi
Solcellerna som idag tillverkas blir alltmer effektiva när det blir svalare ute. Är det alltför varma förhållanden ute kan cellerna drabbas av energiläckage. Av denna anledning minimeras risken för energiläckage med solceller i Sverige.

3. Ett Klimat- och miljösmart alternativ
Solenergi har en minimal påverkan på klimatet i jämförelse med fossila resurser. Sett till siffror relaterade till koldioxidutsläpp så tar det ungefär 12-18 månader innan produktion av solel motsvarar tillverkningen av solcellerna. Tillverkningen av solceller är den främsta miljöpåverkan men de kan generera 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid.

4. Solinstrålning i Sverige
Solinstrålningen över Sverige kan variera beroende på vart i vårt avlånga land du bor. Solinstrålningen över Sverige är i medeltal mellan 1000 till 1060 kWh/kvadratmeter per år. I snitt är det lika mycket som i Tyskland och Norra Frankrike.

5. Det gröna skatteavdraget för solceller
Från den 1:a januari 2021 ersattes solcellsstödet med ett nytt bidrag, det så kallade “gröna skatteavdraget”. Avdraget är på 15% av totalkostnaden för en solcellsinstallation. Du kan som mest få 50,000kr per år i skatteavdrag med hjälp av det gröna skatteavdraget för solceller. Om ni året efter vill bygga på fler solceller på er anläggning kan ni alltså med fördel ansöka om skatteavdrag igen.

Är du intresserad av att investera i solenergi? Vi på Sesol är en trygg helhetspartner för dig som vill investera i en solcellsanläggning. Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för att få reda på hur du kan optimera kostnaderna för din elförbrukning genom att investera i en solcellsanläggning.

Sesol