Solenergi – vad är det?

Hem / Nyheter / Solenergi – vad är det?

Solenergi – vad är det?

solenergi-solen

Det pratas och diskuteras mycket om solenergi, men vad är det egentligen? Och hur kan solenergi bidra till både el och värme? I det här blogginlägget kommer vi på Sesol att reda ut begreppen och processen.

Vad är solenergi?

Solenergi är den energi som vi får från solen och denna energikälla är grunden till allt liv på jorden. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara en kall och mörk plats. Det är bland annat ljusstrålarna från solen som ser till att växterna kan växa genom fotosyntes.
När man pratar om solenergi är det oftast ett samlingsnamn för både solel och solvärme. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El som omvandlas från solens ljusstrålar kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el som du du själv kan producera med hjälp av solceller. Solkraft däremot kallas den el som du köper via ett elbolag.

I takt med den tekniska utvecklingen kan vi idag dra stora nyttor av solens strålar. Inte nog med det, solen är en förnybar energikälla och detta innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot kol, olja och naturgas.

Hur fungerar solenergi?

Solenergi skapas av solceller som omvandlar solens strålar till energi. Steg två i processen är att växelriktaren omvandlar energin till el. Därefter leds elen till fastighetens elcentral och sedan vidare ut i fastigheten. Om du själv producerar el går det först och främst till din egen elkonsumtion. Om du däremot producerar mer el än vad som förbrukar så du två alternativ. Antingen säljer du överskottet på elmarknaden eller så lagar du överskottet för senare användning, som exempelvis under vintertid.

Som privatperson eller företag kan du idag själv producera el på ett effektivt sätt med hjälp av solpaneler. De vanligaste teknikerna idag inom solenergi är solpaneler. Solpaneler omvandlar solens strålar till elektricitet till skillnad mot en solfångare som istället omvandlar solenergi till värme. Solpaneler består av så kallade “halvledare” som kan tillverkas av olika material, oftast kisel. I kisel omvandlas solstrålarna direkt till elektrisk energi.

Intressanta fakta om solenergi

#1. En lönsam investering

Tack vare tekniska framsteg har solpaneler idag utvecklats till en mycket god investering. Idag är det möjligt tack vare statliga subventioner likt avdrag för solceller i kombination med förbättra teknologi. Trenden indikerar på att elpriserna ökar samtidigt som billiga solceller indikerar att investeringen bara blir bättre med tiden. Solcellsanläggningar kräver en stor initial investering men trots det har de en relativt kort återbetalningstid på ungefär 10 år (beroende på fall till fall).

#2. Solen är en energikälla med högst potential

Solenergi är den källa med allra störst potential av olika energikällor på och runt omkring jorden. Till skillnad från fossila bränslen som olja och kol tar solenergi inte slut, åtminstone på ett par miljarder år till. Sättet vi omvandlar solenergi kommer med tiden bara att bli bättre och bättre.

#3. Solstrålarnas färd

Solenergi färdas strax under 150 miljarder kilometer innan solstrålarna landar på jordens yta. Hur lång tid tar det då för solstrålarna att nå jorden? Det tar 8 minuter från det att en solstråle lämnar solen till att den når jordklotet.

#4. Det är miljövänligt med solenergi

Solenergi släpper inte ut något CO2 annat än vid produktionen av solcellsanläggningen. Detta gör solenergi till en förnyelsebar energikälla och mer miljövänlig än andra alternativ. Utöver det produceras majoriteten av alla solpaneler med hjälp av kisel som är ett av jordens vanligaste förekommande grundämnen.

#5. Visste du att solenergi kan utvinnas på bilvägar?

Ja, det stämmer faktiskt. Bara i Sverige finns det ca 14 000 mil bilvägar vars yta exponeras av många soltimmar varje år. Inom och i ansultning till större städer finns det även otaliga kilometer som försetts med bullerplank. Här skulle man kunna utnyttja potentialen och förse bullerplank och ytor i ansultning till vägar med solpaneler.

Dessa vägar förväntas att genomföras i Sverige inom de kommande åren. Liknande vägprojekt har redan inletts på cykelvägar i Holland samt på bilvägar i USA.
Vill du investera i solenergi och samtidigt bidra till en bättre miljö? Vi på Sesol är en trygg helhetspartner för dig som vill investera i en solcellsanläggning. Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för att få reda på hur du kan optimera kostnaderna för din elförbrukning genom att investera i en solcellsanläggning.

Sesol