Solceller inom tillverkningsindustrin – en guide

Hem / Företag / Solceller inom tillverkningsindustrin – en guide

Solceller inom tillverkningsindustrin – en guide

Stora takytor på industrifastigheter ger er möjligheten att göra en smart framtidsinvestering genom att börja producera egen solel med solceller. Utöver sänkta elkostnader och en stärkt miljöprofil öppnar installation av solceller upp för goda affärsmöjligheter genom att kunna sälja el helt skattefritt inom er koncern. I detta blogginlägg berättar vi hur ni går till väga för att investera i en solcellsanläggning och varför det är lönsamt för industriföretag att bruka egenproducerad solel. 

Fördelarna med solceller för industriföretag 

Solceller är en lönsam investering för industrier som förbrukar mycket el. Genom att vara er egna solelsproducent minskar ni kostnaderna för era egna processer och tjänar samtidigt pengar på att sälja överskottsel till elhandelsbolag. Det fungerar på så sätt att de tillfällen då produktionen är större än er förbrukning, tar sig solenergin vidare ut i elnätet och blir förnybar energi någon annanstans. Kort och gott: med en solcellsanläggning kan ni alltså spara pengar genom minskad elhandel, samtidigt som ni får betalt för att dela med er av den förnybara energin som blir över. 

Inte nog med det, med en solcellsanläggning blir ert företag även mindre påverkat av växlande elpriser. Egenproducerad solel är ett slagkraftigt klimatarbete och en framtidsinvestering som utmärker ert företag med en stark hållbarhetsprofil. 

Solcellsinvestering steg för steg

Planering
Att planera hur er solcellsanläggning ska placeras är viktigt för optimal produktion. Takytornas storlek behöver beräknas och dess hållbarhet behöver kontrolleras. Även yttre faktorer som väderstreck och klimat behöver tas med i beaktning innan installation sker. Vi på Sesol hjälper er göra en grundlig förstudie för just ert unika projekt. 

Installation
Det är mycket viktigt att välja en pålitlig och professionell installatör för att få en säker anläggning med korrekt dokumentation. Vi på Sesol är er trygga helhetspartner som hanterar varje projekt, stort som litet, med stor noggrannhet. Hos oss möts ni alltid av utbildad och behörig personal med många års branscherfarenhet. Våra projekt genomförs i enlighet med “Svensk Elstandard – Handbok 457” och vi utför driftsättning med certifierad inmätning och funktionstest av er nya anläggning. 

Drift
När er solcellsanläggning är installerad är ni redo att producera er egen solenergi. Utöver de sänkta elkostnaderna i era egna processer kan ni nu även sälja överskottsel och på så sätt göra ytterligare besparingar. Arbetsinsatsen som krävs av en färdig solcellsanläggning är mycket liten men några få säkerhetskontroller behöver göras med jämna mellanrum. Vid överlämning av en anläggning installerad av oss på Sesol får ni alltid drift- och skötselanvisningar som hjälper er att hålla er anläggning säker och hållbar. 

Stora affärsmöjligheter inom samma koncern

Solcellsanläggningar behöver nödvändigtvis inte installeras på byggnaden där elen i första hand ska användas. Det fungerar utmärkt att installera en anläggning med solpaneler på en annan yta som ägs av företaget. Sedan kan ni köpa och sälja överskottselen helt skattefritt inom er koncern. Detta kräver dock att företagen är registrerade i samma momsgrupp. 

Vi på Sesol hjälper er gärna att se över ert företags möjligheter till en solcellsanläggning för optimal produktion och användning av egen solel. Välkommen att kontakta oss för att boka en kostnadsfri konsultation.

Sesol