kW (KiloWatt)
På elektriska apparater mäter man effekten i watt. Detta är den mängd energi som apparaten konstant förbrukar eller producerar när den är igång.
 
kWh (KiloWattTimme)
Detta är en enhet för att mäta hur mycket effekt som förbrukas eller produceras i loppet av en timme. För att räkna ut hur mycket energi som används över tid talar man om wattimmar (Wh).
 
kWp (KiloWattPeak)
Detta är den enhet som mäter kapaciteten för en solpanel under Standard Test Conditions (STC). Enheten indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem.