Många blandar ihop begreppen solceller och solpaneler. Detta är förståeligt eftersom båda orden används i olika sammanhang men för samma sak. En solpanel är den panel som solcellerna monteras på. En solpanel har flera solceller, ofta mellan 60-72 stycken beroende på solpanelens storlek.