Solel kan antingen användas i det egna hushållet eller säljas via elnätet. Elen går först och främst alltid till att driva det egna huset där besparingen sker genom att man slipper köpa el.