Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger på mellan 8 till 14 år i snitt. Den faktor som påverkar återbetalningstiden som mest är det framtida elpriset.
 
Du börjar spara pengar direkt när din solcellsanläggning driftsätts - du köper mindre el och får dessutom betalt för den överskottsel som automatiskt säljs ut på elnätet.