5 vanliga frågor vi på Sesol får från villaägare

Har du också lagt märke till att allt fler villor runt om i området har solpaneler på taken? Solceller väcker onekligen intresse och vi på Sesol besvarar dagligen frågor från villaägare som funderar på en hållbar investering i solceller. Här delar vi med oss av svaren på de fem vanligaste frågorna.

En närbild på en gul garagebyggnad med solpaneler på takets ena sida som solen skiner på.

1. Fungerar solceller verkligen på vintern?

Ja, solceller ger oss el även under de mörka vintermånaderna. Den extra reflektion snön ger ökar faktiskt solcellens verkningsgrad. Produktionen sker dock i mindre skala jämfört med de solrika sommarmånaderna. För de flesta med solceller är det dock inget större problem eftersom man kan sälja överskottet som produceras på sommaren, köpa den el som saknas på vintern och ändå gå med vinst.

2. Borde man inte vänta några år med installationen om priserna på solceller fortsätter sjunka?

Det är helt rätt att priserna har blivit lägre. För 10 år sedan sjönk priserna med runt 80% när solceller började produceras mer storskaligt. De senaste åren har den prisminskningen planat ut och priserna ligger på en mer konstant nivå. Den tekniska utvecklingen av solceller har också rört sig snabbt. Komponenter i de tidigare mest exklusiva och högpresterande panelerna har idag blivit standard. Detta ger dagens solcellsinvesterare tillfälle att få den bästa tekniken till lägre priser än tidigare – en god anledning till att inte vänta med att investera i solceller och i din ekonomi!

3. Behöver jag söka bygglov för att installera solceller?

Det beror främst på tre saker: hur installationen ska utformas, om byggnaden har särskilt kulturvärde och var byggnaden är placerad. Grundregeln är att bygglov krävs inom detaljplanerat område för byte av taktäckningsmaterial eller fasadbeklädnad. Det finns dock undantag från grundregeln; om solcellsanläggningen monteras utanpå byggnadens befintliga tak- eller fasadbeklädnad (alltså om du exempelvis inte byter till solcellsintegrerade takpannor) och anläggningen följer byggnadens form, krävs i de allra flesta fall inte bygglov. Kontakta bygglovsavdelningen i din kommun om du är osäker på om dina planer kring en solcellsanläggning kräver bygglov eller anmälan.

4. Kan jag sälja el jag inte förbrukar?

Ja, utöver sänkta elkostnader är detta en av de främsta fördelarna med att ha solpaneler på taket. I princip alla som producerar solenergi får ett överskott av el. Den el som inte förbrukas matas automatiskt ut på elnätet och du kan få betalt från din elleverantör – du blir en mikroproducent.

5. Kan man få bidrag för solceller?

Ja, från och med 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för den som installerar solceller. För den som investerar i grön teknik finns ett skattereduktionsavdrag som fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdragen. Som privatperson får du göra avdrag med 19,4% för material- och arbetskostnad när du investerar i en solcellsanläggning. Läs mer i vårt inlägg om grönt avdrag för solceller.

Tillhörde din fråga inte en av de fem vanligaste? Då hittar du fler frågor och svar under Därför solceller? Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss på Sesol för mer information kring en hållbar investering för din villa.