5 vanliga frågor om solceller vi på Sesol får från företagare

Går ert företag i solcellstankar? Har ni frågor och funderingar kring funktion, lönsamhet eller miljöaspekter? I denna artikel svarar vi på Sesol på de fem vanligaste solcellsfrågorna vi får från företagare.

En bild på en företagsbyggnad med solpaneler på taket. Byggnaden är omgiven av skog och intill byggnaden finns en grusväg.

Hur lönsamt är det för företag att investera i solceller? 

Avkastningen på er investering är snabb och med solceller på taket ökar fastighetens värde i samma sekund som installationen är genomförd. Genom att vara er egen solelsproducent minskar ni era elkostnader drastiskt och kan tjäna extra pengar genom att sälja vidare överskottsel. Ni blir även mindre påverkade av elmarknadens prisutveckling och är sanna miljöhjältar på samma gång, bra va? 

Hur fungerar solceller? 

Vi på Sesol monterar solpaneler på er fastighets tak eller mark. Den elektriska spänning som uppstår när solens strålar träffar solcellerna bildar likström genom en ledning på cellen. Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström, som i sin tur sedan kan användas i fastighetens elnät. Med en solcellsanläggning kan ni alltså själva producera den el ni behöver för att täcka stora delar av företags energiförbrukning. 

Hur säljer man överskottsel från solceller? 

När produktionen av solel är större än förbrukningen skapas överskottsel. Denna el kan ni sälja och därmed se till att ingen egenproducerad solel går till spillo. Detta fungerar på så sätt att den el ni inte använder säljs automatiskt vidare till ett elbolag. En win-win situation helt enkelt. 

Är solceller lönsamt under vintertid?  

Vi ska inte sticka under stol med att en solcellsanläggning har som högst elproduktion under sommarhalvåret. Med det sagt förändras inte det faktum att en solcellsanläggning är lönsam även under årets kallaste månader. Det beror på att solceller drivs av ljus och inte av värme. Vilket innebär att det alltså inte behöver vara soligt, bara ljust för att solcellerna ska kunna producera el. 

Hur klimatsmart är en solcellsanläggning?

Detta är en relevant och viktig fråga vi får från företagare. Svaret är att en solcellsanläggning är klimatsmart genom vara ett mycket bättre alternativt än fossila bränslen, som kol, olja och gas. I Sverige är näst intill all el som produceras helt fossilfri men det många inte vet är att Sveriges elnät ingår i en global marknad där el säljs och köps mellan landsgränserna. Alltså, ju mer förnybar solel som tillverkas och exporteras till andra länder, desto mindre fossila bränslen kommer finnas totalt på den globala energimarknaden.

Har ni fler frågor om solceller? Välkommen att kontakta oss eller boka en kostnadsfri konsultation så berättar vi mer.