5 tips när du väljer solcellsleverantör

En investering i solceller är en investering för framtiden. Att då kvalitetssäkra din solcellsanläggning med en pålitlig solcellsleverantör gör anläggningen både hållbar och lönsam under en lång tid framöver – samtidigt som du kan vara trygg i att installationen är utförd på ett korrekt sätt. Vad definierar ett professionellt och pålitligt solcellsföretag då? Vi på Sesol har tagit fram fem saker att hålla koll på inför ditt val av solcellsleverantör.

En närbild på ett villahustak fullt med solpaneler på ena sidan. Villan ligger i ett bostadsområde vid en sjö.

Kontrollera att företaget är behörig att utföra installationen

För att få installera solceller i Sverige måste alla elinstallationer utföras av ett elinstallationsföretag registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Företaget får enbart utföra installationer för de verksamhetstyper som företaget är registrerade för. Vid installation av solceller gäller verksamhetstypen “Elproduktionsanläggningar”. Du kontrollerar enkelt registrering för företaget och dess verksamhetstyper genom att söka på ”Kolla elföretaget”.

Har företaget ett egenkontrollprogram?

Förutom att vara registrerat i Elsäkerhetsverket måste företaget även omfattas av ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram beskriver grundläggande rutiner och metoder för verksamheten och syftar till att säkra att elinstallationer uppfyller gällande lagar och krav. Det gör att du som investerar i solceller kan vara trygg i att anläggningen installeras på ett professionellt och korrekt sätt. Vi på Sesol utför alltid certifierad inmätning och funktionstest vid driftsättning av ny anläggning enligt IEC 62446:2016, med tillhörande signering av egenkontroll. 

Rätt kompetens för installation av solcellsanläggningar

Av säkerhetsskäl och för att din anläggning ska fungera på ett optimalt sätt bör installationen utföras av personal med rätt kompetens och erfarenhet. Fråga efter referenser från tidigare kundprojekt och sök uppgifter som på andra sätt stärker företagets seriositet som solcellsleverantör. På Sesol arbetar vi alltid med högkvalitativa produkter och utför alla monteringar och installationer i enlighet med “Svensk Elstandard – Handbok 457”. Som medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi, som främjar utvecklingen av solenergi tillsammans med aktörer från alla delar av samhället, håller vi oss även uppdaterade kring utveckling av exempelvis nya standarder för installationer av solceller.

Garantier för din solcellsanläggning

En solcellsanläggning är en viktig investering som ska hålla i decennier. Se därför till att företaget lämnar generösa garantier. Du ska kunna vara trygg i att din anläggning fungerar så länge som du förväntar dig och att du får support om något skulle inträffa på vägen.  Exempel på garantier är installation-, produkt- och effektgaranti utöver rena produktgarantier.

Säkerställ att rätt dokumentation följer med vid installation

Fråga efter vilken dokumentation som följer med när din solcellsanläggning är monterad och klar. Drifts- och skötselanvisningar samt svensk bruks- och säkerhetsanvisning från tillverkaren är viktiga dokument som leverantören ska ge till dig vid överlämning. På Sesol utför vi alltid en besiktning av den installerade anläggningen med tillhörande protokoll och signering av egenkontroll lämnas vid överlämning.

Vad säger tidigare kunder?

Sist men definitivt inte av minst – sök efter omdömen från företagets tidigare kunder. Referenser från företagets kunder kan ge dig en tydlig uppfattning om hur projekten hanterats i allt från tidsplan till bemötande av synpunkter. Har företaget bilder från tidigare projekt kan du även se hur slutresultaten blivit. Läs mer om några av våra referenser från genomförda projekt.

Sesol är en trygg helhetspartner för er som ska investera i en solcellsanläggning. Vi har alla nödvändig kunskaper och resurser för att hantera hela processen från förstudie till installation och driftsättning. Ni är alltid välkomna att kontakta oss oavsett storlek på ert projekt!